บริการของเรา


               บริการรถรับจ้างทั่วไป รถสิบล้อ รถรับจ้างทั่วไทย ย้ายบ้าน ขนส่งสินค้า ขนย้ายทุกชนิด บริการรถรับจ้างทั่วไป ถูกๆ บริการขน-ส่งสินค้า อุปโภค-บริโภคทั่วไป เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อะไหล่รถยนต์ วัสดุก่อสร้าง พัสดุสิ่งพิมพ์ พลาสติก เครื่องจักรต่างๆ บริการส่งสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ขนส่งในโรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ส่งสินค้าออกต่างจังหวัด
สิบล้อเดี่ยว

รถบรรทุก 10 ล้อ สามารถขนส่งได้ปริมาณ 15-22.5 ตัน ระยะทาง 20 ก.ม.

เทรลเลอร์คอก

รถเทรลเลอร์คอก สามารถ ขนส่งได้ประมาณ 23-50 ตันเทรลเลอร์พื้นเรียบ

รถเทรลเลอร์พื้นเรียบ สามารถ ขนส่งได้ประมาณ 24-45 ตัน

รถพ่วงแม่ลูก

รถพ่วง สามารถ ขนส่งได้ประมาณ 24-50.5 ตัน