มาตรการความปลอดภัย


ความปลอดภัยรถบรรทุก

               ภายในองค์กร ของ หจก. จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคำนึงถึง ความปลอดภัยของสินค้าของท่านด้วยเช่นกัน จึงมีระบบการให้เข้ารับการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละ2ครั้ง มีการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งระดับหัวหน้างานและระดับผู้บริหาร

               รถทุกคัน หจก.เฉลิมชัยโลจิสติกส์จะมีอุปกรณ์ ความปลอดภัย เช่น กรวยสะท้อนแสง มีการเช็ครถ25รายการทุกวันมีการสุ่มตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอลล์สำหรับทุกเดือน

ประกันภัยรถและสินค้า

               รถของ หจก.เฉลิมชัยโลจิสติกส์ทำประกันภัยชัน1 ทุกคัน ส่วนตัวหางพ่วงทำประกันชั้น 3 ในส่วนของประกันสินค้าทาง หจก.เฉลิมชัยโลจิสติกส์ได้ทำ ประกันสินค้ากับบริษัทชั้นนำเพื่อเพิ่มความอุ่นใจแก่สินค้าของท่าน เช่น วิริยะประกันภัย กรุงไทยAXA ซึ่งมีทุนประกันอยู่ที่ 1,000,000 บาท(สำหรับรถที่มีพ่วง)