เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2551 โดย คุณ เฉลิมชัย ตุลยเดชาภา ซึ่งมีความคิดที่จะลดปัญหาการขนส่งอาหารสัตว์เข้าฟาร์มสุกร ที่เป็นธุรกิจหลักของครอบครัว ซึ่งมีปัญหาการขนส่งอาหารสัตว์ที่ล่าช้า ไม่แน่นอน จึงตัดสินใจ ซื้อรถบรรทุกเทรลเลอร์คอก 3เพลา 1 คัน มาบรรทุกสินค้าอาหารสัตว์

 

 

และต่อมาได้มีบริษัทต่างๆได้ว่าจ้างรถของ หจก เฉลิมชัยโลจิสติกส์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ.โกบอลเฮ้าส์ กลุ่มบริษัท ซีอาร์ซีเพาเวอร์รีเทล หรือไทวัสดุ บมจ.ค้าเหล็กไทย และในปี2554 ก็ได้ทำสัญญาเป็นผู้รับเหมาขนส่งรายหลัก class Aให้กับ บ.เอสซีจีโลจิสติกส์แมเนจเมนท์จำกัด

วิสัยทัศน์

จะเป็นผู้นำในการให้บริการขนส่ง เพื่อความพึงพอใจลูกค้าควบคู่กับการจัดการที่เป็นเลิศทั้งเทคโนโลยีและความปลอดภัย